הודעות

שימו לב, זהו שרת ה-Moodle של שנת הלימודים החדשה תשע"ט
לכניסה לקורסים משנים קודמות, כולל קורסי קיץ תשע"ח:
בחלק העליון, בלשונית "קורסים", בחירה ב"קורסים משנים קודמות". (לקורסי תשע"ח ניתן להיכנס גם מכאן)

Note, this is the Moodle of the new academic year - 2018/2019.
To enter the courses from previous years, including summer 2018 courses: Click on "Courses" tab (at the top), select the relevant year (you can also enter the summer 2018 courses from here)