הודעות

שימו לב, זהו שרת ה-Moodle של שנת הלימודים החדשה תשע"ח

לכניסה לקורסים משנים קודמות, כולל קורסי קיץ תשע"ז: בחלק העליון, בלשונית "קורסים", בחירה ב"קורסים משנים קודמות". (לקורסי תשע"ז ניתן להיכנס גם מכאן)