הודעות

Moodle תש"ף

לכניסה לקורסים משנים קודמות, כולל קורסי קיץ תשע"טבתפריט העליון>קורסים>קורסים משנים קודמות

////////////////// To enter the courses from previous years, including  summer 2019 courses Click on "Courses" tab (at the   top) and select the relevant year. 2018