המידע מאובטח ע"פ חוק הגנת הפרטיות. למידע האישי באתר הקורס יש גישה אך ורק למרצה ולגורמים רלבנטים מאושרים. במידע לא מזוהה נעשה שימוש מחקרי לצרכים פנימיים.