קודם כל, סגרו את כל החלונות והטאבים של הדפדפן. פתחו טאב חדש ואז בצעו את השלבים הרלוונטיים למטה.

במחשב נייח:
 לחצו על  Ctrl + F5 

במחשב נייד:
 Ctrl + Fn + F5 

מחשב מאק:
 Command + Shift + R או Command + Option + R

אם עדיין לא עזר, בצעו את השלבים הבאים:

משתמשי Chromechrome logo

 1. לחצו על Ctrl + Shift + Del (או Cmd + Shift + Delete במק).
 2. הקליקו על התפריט הנפתח שליד Time range (טווח זמן) ובחרו All time (כל הזמן)
 3. וודאו שהתיבה שליד Cached images and files (תמונות וקבצים מוטמנים) מסומנת והקליקו על Clear data (מחיקת נתונים).

משתמשי Firefox Firefox logo

 1. לחצו על Ctrl + Shift + Del (או Cmd + Shift + Delete במק).
 2. הקליקו על התפריט הנפתח שליד Time range to clear: (בחירת טווח זמן) ובחרו Everything (הכל). 
 3. ודאו שהתיבה מסומנת ליד Cache (קאש) והקליקו על Clear now (נקה עכשיו).
 4. סגרו ופתחו את ה-Firefox מחדש.

משתמשי Safari Safari logo

 1. הקליקו על Cmd + , כדי לפתוח את ההעדפות. 
 2. לחצו על טאב ה-Advanced (מתקדם). 
 3. סמנו את תיבת הסימון שליד Show Develop menu in menu bar (הצגת תפריט פיתוח בסרגל) בתחתית החלון.
 4. הקליקו על Develop (פיתוח) בתפריט של Safari ובחרו ב-Empty Caches (ריקון קאש).
משתמשי Edge   Edge logo
 1. לחצו על Ctrl + Shift + Del (או Cmd + Shift + Delete במק).
 2. וודאו שתיבת הסימון ליד Cached data and files (זכרון מידע וקבצים - קאש) מסומנת והקליקו על Clear (מחיקה). 
 3. סגרו ופתחו את ה-Microsoft Edge מחדש. 


שינוי אחרון: יום רביעי, 27 מרץ 2024, 13:56