הסטוריה ופילוסו' של המדעHistory & Philosophy of Science and Idea