תכנית משולבת בפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינהIntegrative Program in Philosophy, Political Science and Economics