תכנית משולבת בפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינהIntegrative Program in Philosophy, Political Science and Economics
0651101001 - קורס אינטגרטיבי לפכ"מ: כלכלה פוליטית בינלאומית
0651101901 - תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה פוליטית - פכ"מ
0651101902 - תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה פוליטית - פכ"מ