ביה"ס להסטוריהSchool of History
0645102601 סמינר דוקטורנטים א'
0645401601 יוצרות וכותבים מדע: כתב עת סטודנטיאלי של בית הספר להיסטוריה
0645401701 - עושים היסטוריה: קידום והנחיית מחקר היסטורי א'
0645402001 סמינר דוקטורנטים מתקדם א'