לימודי שפותLaguage Studies
2172171101 - ערבית מדוברת וחברה בתרבות הערבית
2172561002 - גרמנית מדוברת למתחילים