תכנית כלים שלוביםCore Curriculum
0455383501 - קוגניציה בבעלי חיים
1880061201 - צורות וצלילים - לשון, אוזן ומוח