אסטרטגיה, תפעול ושווקיםStrategy, Operation and Markets