חוג ללימודי העבודהLabor Studies
1051350601 - מגדר, משפחה ואי שוויון בשוק העבודה
1051640504 - פרקטיקום - מיומנויות ניהול
1051641404 - סדנה בתהליכים קבוצתיים
1051642801 - סדנת קריאה: מחקר עדכני בלימודי עבודה