1051343001 - שילוב א-נשים עם מוגבלויות בתעסוקה;מתיאוריה למעשה