חוג ללימודי העבודהLabor Studies
1051200101 - שיטות מחקר איכותניות
1051342901 - סדנת קריאה: פנסיה, פרישה ותעסוקה בגיל מבוגר
1051401001 - התנהגות ארגונית
1051640201 - שיטות מחקר- מיומנויות מחקר במשאבי אנוש
1051640504 - פרקטיקום - מיומנויות ניהול
1051641404 - סדנה בתהליכים קבוצתיים
1051642801 - סדנת קריאה: מחקר עדכני בלימודי עבודה