0618525001 - שיעור קריאה: סלבוי ז'יז'ק -- "האובייקט הנשגב של האידיאולוגיה"