0618461801 - ההכרה-ההדדית לפי היגל ויישומיה במסגרות החברה והמדינה