0618461401 - "או השגחה או אטומים": מהי ההשגחה בפילוסופיה עתיקה