0618221101 - שיעור יסוד: סמכות פוליטית -בין אנרכיזם לעריצות