0618213601 - שיעור יסוד: גבולות המחשבה ושפת הפילוסופיה