0614403701 - עיונים בלשון הפרוזה המחורזת בימי הביניים