0614403301 - עיונים בלשון הפרוזה העברית בימי הביניים