0612434201 - זהות, זרות, ואחרות: על הגדרות קבוצתיות-לאומיות במקרא והמאבקים עליהן