0612433301 - שיטות שדה לאיסוף מסורות בע"פ: הדרכה באיסוף נתונים - חלק א'