0612200301 - על מלכים ונביאים: סיפורי אליהו, אלישע וישעיהו בספר מלכים