0612414801 - מקבים א' ואסופת תרגום השבעים: סדנה בכתיבת פירוש