5007711639 - סדנת התמחות בהוראה--סטאז-קבוצה הטרוגנית תשפב - מנחה: אביבית מועלם