5007711758 - סדנת התמחות בהוראה--סטאז-קבוצה הטרוגנית תשפג - מנחה: ד"ר אורית מורג (קב'1)