5007711873 - סדנת התמחות בהוראה-סטאז - תשפד. מנחה: טובה סיניאנסקי