5007711762 - הנחיית מיינדפולנס וחמלה בשדה החינוכי --- תשפג-שנה ב