5007711633 - סדנת התמחות בהוראה-סטאז - קהילת ס.מ.ל: סטאז מהייטק להוראה -תשפב