5007711650 - הכשרת מורים חונכים ומלווים-שלב א - תשפב