1221111201 - השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית- חוג לניהול