1011210206 - מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה