1011210205 - מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה