התכנית הרב-תחומית באמנויMulti Disciplinary Program in the Arts