למ' הכשרה בקולנוע וטלביזPreparatory Studies in Film & Television
0853100501 - עריכה 1

מטרת הקורס בסמסטר א׳ היא לחשוף את הסטודנטים/יות למושגי יסוד מעולם העריכה.
הלימוד והמחשת נושאים שנלמדים יעשה באמצעות ניתוח קטעים ותרגילים.

במהלך המפגשים נלמד: מהי עריכה - מהו תחביר של עריכה - היכרות עם ז׳אנרים מרכזיים ותפיסות מקובלות - וורק פלו בחדר עריכה - מי הוא/היא העורכ/ת ומהם תפקידיהם/ן - איך מספרים סיפור באמצעות אמנות העריכה.


דרישות הקורס:
נוכחות חובה - לא יותר משני חיסורים במהלך הסמסטר - על הסטודנטים/יות להגיע בזמן לשיעור.
השתתפות פעילה בשיעורים.
הגשת תרגילים.
**** יש לכבות טלפונים סלולריים בזמן השיעור***
מרכיבי ציון סופי:
על פי עמידה בתנאי נוכחות + הגשת תרגילים במהלך הסמסטר
מעבר למשתנים המוגדרים בשקלול הנ״ל, אי עמידה בדרישת הנוכחות המצוינת לעיל עשויה להשפיע על הציון.