תכנית בינתחומית באמנויותInterdisciplinary Prog. for Advaned Stud
0810401601 - העולם אבד מזמן: בעיית הייצוג בבדיון הפוסט-מודרני
0810509301 - בודריאר או נקמת הסימן
0810510201 - משחק הזהויות: הפוליטיקה של המבט
0821505901 - פרצופיות: בין הפנים והדיוקן
0810512801 - תמונות משפחה ובגידה בלונדון: מלחמת עולם שניה
0810513001 - סמינר מחלקתי-הומור באמנויות
0810600701 - החיים כיצירת אמנות: עיצוב העצמי והעצמי המעוצב