מדע הדתותReligious Studies
0697100201 - מבוא למדעי הדתות: אנתרופולוגיה וסוציולוגיה של הדת
0697101001 - מבוא למדעי הדתות: פילוסופיה ופסיכולוגיה של הדת
0697407801 - פונדמנטליזם אסלאמי במבט השוואתי
0697420101 - זמן בפילוסופיה יהודית ותיאולוגיה נוצרית
0697420201 - הרב כדורי והקבלה המעשית בימינו
0697420801 - רווקות, נישואין וגירושין בעולם הדתי-לאומי והחרדי