מדע הדתותReligious Studies
0697100201 - מבוא למדעי הדתות: אנתרופולוגיה וסוציולוגיה של הדת
0697101001 - מבוא למדעי הדתות: פילוסופיה ופסיכולוגיה של הדת
0697408201 - דת, הגירה וגלובליזציה בראי הקולנוע
0697420901 - כתיבת תזה במדעי הדתות ולימודים בין-דתיים
0697421601 - פאולוס בין תיאולוגיה יהודית לפילוסופיה עכשווית
0697421701 - סמינר מחלקתי 2023: מפגשים בין דתיים- המדריך לטרמפיסט