למודי אפריקה-בין אוניברסAfrican Studies-Inter-University Program
0693202001 - קוראים ספרות מאפריקה והמגרב מזווית סוציו-פוליטית