למוד קוגנ.של השפה ושימושCogntive Studies of Language Use
0688401101 - שיטות מחקר בלימודים קוגניטיביים של השפה ושימושיה
0688401401 - היבטים קוגניטיביים של שיח
0688452401 - יסודות הפסיכובלשנות
0688452501 - קריאה מודרכת: סוגיות תיאורטיות ומתודולוגיות במחקר הפסיכו-בלשני
0688500801 - מובן ומשמעות: גישות, תהליכים ותיפקודים