תכנ.רב תחומית-במדעי הרוחGeneral and Interdisciplinary Studies