תכנ.רב תחומית-במדעי הרוחGeneral and Interdisciplinary Studies
0662103501 - כוח ומידע בעידן האינטרנט: מבוא לתרבות דיגיטלית
0662223701 - מבוא לתיאוריות של מיתוסים
0662263301 - מן "האדם האשם" ל"אדם הטרגי": פסיכולוגיית העצמי של היינץ קוהוט
0662263701 - ארגונים ממוגדרים: מגדר, עבודה וניהול
0662264901 - שפת הפחד - אימה בספרות בתרבות ובמיתולוגיה