המכון לחקר הציונות וישראל ע"ש חיים וייצמןThe Chaim Weizmann Institute for the Study of Zionism and Israel