חוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהMiddle Eastern and African History