ביה"ס למדעי התרבותSchool of Cultural Studies
0620403101 - סדנת מחקר: לקסיקון למחשבה פוליטית במדעי הרוח והתרבות