ביה"ס למדעי התרבותSchool of Cultural Studies
0620403101 - סדנת מחקר: לקסיקון למחשבה פוליטית במדעי הרוח והתרבות
0620403501 - פורום החניכה של ביה"ס למדעי התרבות-מחקר, זהות, שיטה
0620403601 - מסעות בספרות ומעבר לה: גישות השוואתיות