חוגי מדעי הרוחDepartments of Humanities
0609100101 - בין מהגרים, מכשפים וזוכות פרס נובל: סוגיות מרכזיות באפריקה בת זמננו
0609100301 - מהי תרבות? בין מערב למזרח
0609100501 - תולדות האנושות - 3,000 השנים הראשונות
0609120401 איפה הדרמה ? מאדיפוס המלך עד חנוך לוין
0609120601 "על אהבה ושדים אחרים "- שיח האהבה המודרני מפרספקטיבות תיאורטיות שונות
0609120701 סוף העולם בספרות היהודית