תוכנית לימודי נשים ומגדרWomen Studies
0608100301 - תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית
0608100501 ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות
0608100701 בבית ובחוץ: נשים יהודיות בישראל בשנות המדינה הראשונות
0608111001 - מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים
0608113301 - שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטי
0608340101 - כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר
0608410301 - כמו באגדות: דברים שוולט דיסני לא ספר לנו