לימודי מגדרGender Studies
0607540501 תיאוריות פמיניסטיות של זמן, גיל ומהלך חיים
0607541801 - יעוץ והתערבות מגדרית בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה
0607542301 - סדנת קריאה וכתיבה בלימודי מגדר
0607543001 - מוציאות את הכביסה השחורה: יצירה מזרחית, פמיניזם מזרחי
0607543601 גזלייטינג ומחלות ממוגדרות אחרות: הנרטיב הרפואי של החיים המודרניים