מכון להסטוריה ופילוסופיהInst. History & Philo. of Science Inst.