הנדסת תעשיה וניהולIndustrial Engineering and Management