תכנית בהנדסת מחשב ותוכנהComputer & Software Engineering Prog.In