הכשרת טכנאי אלקט' כמהנדסSpecial Prog.In Electrical Engineering&